Tuesday, October 18, 2011

Kita LUPA akan PESAN Nabi s.a.w yang mana nabi


Kita LUPA akan PESAN Nabi s.a.w yang mana nabi menyebut :

✿ “PERNIKAHAN yang paling BERKAT adalah yang paling MUDAH perbelanjaannya.”
✿ “Sesungguhnya semulia-mulia PERMPUAN itu ialah yang paling mudah urusan MAHARnya.”
✿ “Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”
✿ “Berilah mahar sekalipun sebentuk cincin daripada besi.”

“Demi Allah, orang seperti anda tidak layak untuk ditolak, hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah sehingga tidak halal untuk menikah denganmu. Jika kamu mau masuk ISLAM maka itulah MAHAR bagiku dan aku tidak meminta selain dari itu.” (HR. An-Nasa’i VI/114, Al Ishabah VIII/243 dan Al-Hilyah II/59 dan 60)
>>> Pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah dengan mahar yang teramat mulia, iaitu Islam.